Fiscus jaagt op oneerlijke eigenaars van woningen

ok
do 14 april 2016
Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open Vld) laat haar controleurs al twee jaar actief zoeken naar Vlamingen die de tarieven van de onroerende voorheffing niet correct betalen. “Intussen hebben we bijna 2.400 dossiers opgesteld en overgemaakt aan de federale fiscus”, zegt Kris De Sagher van de Vlaamse Belastingdienst.
“Bij 1.800 Vlamingen is het kadastraal inkomen inmiddels aangepast.”
Omgerekend worden dus elke dag vijf Vlamingen betrapt omdat ze een te lage onroerende voorheffing betalen.

De Sagher wijst erop dat elke Vlaming die serieuze bouwwerken laat uitvoeren dat moet melden aan de gemeenten en aan het kadaster. “Boetes hebben we nog niet uitgeschreven”, aldus De Sagher. “Maar we gaan wel onroerende voorheffing navorderen - tot maximaal vijf jaar. ”Bron: De Standaard