Energieprestatiecertificaat

epcWat is een EPC? Het energieprestatiekengetal…
epcHet energieprestatiecertificaat is een certificaat dat de energetische kwaliteit van een woning uitdrukt aan de hand van een kengetal.

Voor de berekening van dit kengetal zijn volgende parameters van belang: het beschermde (van energie te voorziene) volume, de bruikbare vloeroppervlakte, ruimteverwarming + maatregelen om deze te optimaliseren (bijvoorbeeld isolatie), bereiding warm water, koeling, energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen en andere (hulp-)energie.

De waarde die uiteindelijk wordt bekomen is de energieprestatie van de woning. Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit (eenheid: kW/m²). Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger de betreffende wooneenheid.

Hoe ziet een energiecertificaat er uit ?
Een energiecertificaat bestaat meestal uit een 5 à 10 tal pagina’s. Een standaard voorblad kan je zien in onderstaande afbeelding. Download hier een volledig

Hoe lang is het energiecertificaat geldig ?
Het EnergieCertificaat is 10 jaar geldig.
  • Wanneer de woning opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig dan moet u geen nieuw EPC attest laten opmaken.
  • Wanneer u in de woning intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor ze energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw certificaat te laten opmaken. Het nieuwe certificaat zal dan een betere score geven.
  • Wanneer u de aanpassing van het attest door dezelfde energiedeskundige laat doen, dan kan deze met een minimum aan inspanningen het nieuwe certificaat opmaken aangezien de basisgegevens nog in zijn software pakket opgeslagen zijn. Bij gevolg zou ook de prijs voor het aangepaste certificaat lager moeten zijn dan voor een volledig nieuw certificaat.

Wie betaalt het EPC ?
Het is steeds de eigenaar/verkoper/verhuurder die het Energie Prestatie Certificaat dient te betalen.

Hoeveel kost een EPC ?
Prijzen variëren van 100€ tot 300€ afhankelijk van het type woning en andere randvoorwaarden.