Wij werken volgens de regels.

Welke zijn nu de verplichtingen aan dewelke uw vastgoedmakelaar dient te voldoen?
  • Prijsaanduiding:
Hier wordt nagezien of de door de consument te betalen prijs is aangeduid. Wij werken normaal aan een tarief van 3%+BTW21% totaal 3,63%. Een afwijking van dit tarief is mogelijk in bepaalde omstandigheden. Dit dienen wij met u persoonlijk te bespreken.
  • KBO:
Hier wordt nagezien of de vastgoedmakelaar onder juiste nacebel-code is ingeschreven.
Voor vastgoedmakelaarsactiviteiten zijn de volgende NACEBEL-codes de juiste:
68311 (“Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
68321 (“Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
68322 (“Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)46180 (“handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen”, voor bemiddeling bij de overdracht van aandelen)
  • Vermeldingen op website
Hier wordt nagezien of alle verplichte vermeldingen op de website van het kantoor vermeld staan. Deze kan u terugvinden onder de tab "Ons kantoor". 
  • KB Bemiddelingsopdrachten (KB Freya)
Hier wordt nagegaan of onze bemiddelingsopdracht conform is met de wetgeving witwaspreventie, waarbij ook wordt nagegaan of de vastgoedmakelaar de diverse AWW-verplichtingen respecteert. Wij dienen dus na te gaan vanwaar alle gelden afkomstig zijn bij verkoop transacties. Bij twijfel dienen wij de cel witwaspreventie, FOD, in te lichten. Onze contracten zijn opgesteld door het BIV in samenwerking met het CIB. Hieraan kunnen wij niets wijzigen. De Economische Inspectie controleert tevens onze BIV-erkenning, zijnde 503122.

Zoals u kan afleiden dragen wij correct werken hoog in het vaandel, en terecht, wij werken graag met u samen in vertrouwen.

kantoor foto vooraan