Waardebepaling van uw eigendom

Waardebepaling of schatting. Gratis of betalend, u kiest zelf.


Bij Unique Properties kan u opteren voor liefst 6 waardes:

1. De veilbare waarde of handelswaarde is de meest toegepaste waarde bij verkoop.

Wij meten dan de waarde die ieder redelijk mens wil betalen voor het goed als het met voldoende publiciteit op de markt wordt aangeboden door ons. Om deze waarde te bepalen wordt er rekening gehouden met de aard van het goed, de ligging en de vastgoedmarkt in de streek. Ook het bouwjaar, de bewoonbare oppervlakte, de afwerkingsgraad, de prijs van de bouwgrond of de aankoopprijs van uw woning spelen een rol in de bepaling. Ten slotte zullen ook de energieprestaties van uw woning doorslaggevend zijn voor de prijs. Als u onlangs renovatiewerken hebt laten uitvoeren waardoor uw woning beter geïsoleerd is en energiezuiniger is, zal dat de prijs verhogen. Zorg er dus voor dat u de nodige certificaten kan voorleggen. Indien u deze niet heeft kan Unique Properties u hierbij zeker helpen.

2. De nieuwe waarde.

Deze behelst de kost van de heropbouw van het pand na een brand of andere ramp, met inbegrip van het honorarium van de architect. Die waarde geldt als referentie voor de verzekeringsmaatschappijen.

3. De reële waarde

Dit is de nieuwe waarde rekening houdend met de bouwvallige delen.

4. De gevoelswaarde

Dit is een subjectieve waarde, beïnvloed bijvoorbeeld door de emotionele band die u met het pand heeft en de bewoning door de jaren heen. Voor vele kopers is dit helaas een waarde die ze negeren.

5. De constructiewaarde

Deze wordt gebruikt voor een bouwgrond waarop u uw woning bouwt, inclusief alle kosten voor studie, constructie, honoraria, onkosten, taksen en belastingen.


Conclusie:

Er zijn heel wat tools beschikbaar die u kunnen helpen om de waarde van uw eigendom correct in te schatten. De waarde van een woning, appartement of bouwgrond is immers afhankelijk van enkele uiteenlopende factoren.
Als u uw woning wilt verkopen, zal de vraagprijs sterk afhangen van de waardebepaling die aan de woonst wordt gegeven.
Om die waarde te bepalen kan u zelf met enkele tools aan de slag gaan of kan u een van de experten van Unique Properties contacteren om uw woonst naar waarde te bepalen. In het kader van een erfenis of echtscheiding is een formele schatting zelfs verplicht.

Subjectieve criteria

Er zijn ook bepaalde factoren die subjectief worden ingeschat zoals de afwerking van een woning. Wat voor de ene een luxueuze afwerking is, wordt door iemand anders als banaal beschouwd.

Onze experten houden hier zeker rekening mee. Een schatting of waardebepaling aanvragen kan eenvoudig per sms. SMS “Schatting +naam en adres eigendom” naar 0478/29.75.12
of mail ons, info@unique-properties.be

UW GRATIS WAARDEBEPALING

Over het pand